Privacy verklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.sales-pro.nu van SALESPRO BV, KVK 89238184. SALESPRO BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor SALESPRO BV is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. SALESPRO BV zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden SALESPRO BV uw persoonsgegevens verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.
Uw persoonsgegevensSALESPRO BV zal uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan is aangegeven in deze privacyverklaring of hiermee verenigbaar is. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren verplicht.
Op de website van SALESPRO BV kunt u via het contactformulier contact met SALESPRO BV opnemen. Hiervoor verstrekt u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel enkele aanvullende gegevens. Naar aanleiding van uw contactverzoek zullen wij contact met u opnemen.
Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Tenzij de verwerking ook op een andere grondslag is gebaseerd, zal SALESPRO BV deze verwerking stopzetten. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.
CookiesSALESPRO BV maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. SALESPRO BV maakt gebruik van cookies om de website te laten functioneren en om de effectiviteit van haar website te analyseren. Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Ze kunnen ook geen virus op uw computer plaatsen.
Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken.
Social Media cookies: Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s or artikelen te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en andere social media kanalen. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media kanalen zelf en maken slechts gebruik van een cookie wanneer u iets wilt delen. Deze cookie onthoudt bijvoorbeeld dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op op het social media kanaal hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen.
Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten. SALESPRO BV maakt hiervoor gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. Zo heeft SALESPRO BV een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zal zij uw persoonsgegevens niet met Google delen voor andere doeleinden en zal zij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.
U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan SALESPRO BV niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van haar website op een juiste manier werken.
Uw rechtenOmdat SALESPRO BV persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om SALESPRO BV te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door SALESPRO BV te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt SALESPRO BV ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Hierover wordt u ook binnen één maand geïnformeerd. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door SALESPRO BV anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Derde partijenSALESPRO BV zal uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SALESPRO BV of indien SALESPRO BV uw toestemming hiervoor heeft verkregen. SALESPRO BV heeft met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten. SALESPRO BV verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of diensten hebben niet de intentie gevoelige gegevens en of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moc.sonavluap%40ofni dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.
Geautomatiseerde besluitvormingSALESPRO BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SALESPRO BV) tussen zit.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligenSALESPRO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .moc.sonavluap%40ofni
OverigeSALESPRO BV kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van augustus 2018. SALESPRO BV zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.
Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door SALESPRO BV kunt u contact opnemen via .moc.sonavluap%40ofni
De contactgegevens van SALESPRO BV vindt u onder aan deze webpagina en op https://sales-pro.nu
Contact+31 (0)6 39 58 16 14
un.orp-selas%40luap